PLE

10 passes per dissenyar el teu PLE

infografia PLE

Construir el nostre propi PLE (Entorn Personal d'Aprenentatge) implica configurar la xarxa de recursos per aprendre i escollir bé a les persones amb qui involucrar-se en les activitats de forma freqüent. El PLE de cada persona és diferent i evoluciona de forma diferent al llarg del temps, ja que les nostres necessitats i oportunitats d'aprenentatge provoquen l'ampliació o la variació de recursos digitals i humans del nostre entorn.

Tractarem sempre d'adaptar els recursos a les nostres necessitats, no a la inversa. Passes a seguir per aconseguir-ho:

Tags: 
Subscribe to RSS - PLE
Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
SlideShare icon
YouTube icon
Mini logo CC

Copyright 2014 Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed
by CC BY 3.0

 

Mini logo UB CRAI-Unitat de Docència Arrow