Nova web del Campus Virtual +

El Campus Virtual UB té com a objectiu la construcció d'un campus virtual per donar suport a la docència presencial i semipresencial a la UB i a tot el grup UB. 

Es pretén impulsar l'adaptació dels ensenyaments a les directrius de l'EEES (espai europeu d'educació superior), centrant l'atenció en el procés d'aprenentatge.

La dinàmica d'aquest Campus Virtual es desenvolupa  mitjançant aules virtuals, on es possibilita la publicació de materials docents; el treball col·laboratiu d'alumnes i professors; la comunicació per llistes de distribució, fòrums, xats, etc.; l'avaluació continuada, la qualificació per part dels professors, i el control de les activitats mitjançant sessions autenticades. 

L'accés està disponible les vint-i-quatre hores del dia per consultar continguts d'assignatures; enviar treballs, exercicis d'autoavaluació o qualificacions; contactar amb professors, amb alumnes, o usar les aplicacions de missatgeria, notícies, agenda, etc. 

El Campus Virtual utilitza com a nucli l'aplicació de programari lliure Moodle, adaptada per comunicar-se amb els altres sistemes de la UB (matrícula, pla d'ordenació acadèmica i web) i al voltant de la qual es construeixen les eines necessàries per satisfer les inquietuds de la innovació docent. 

Des d'aquest punt de vista, l'objectiu del Campus Virtual s'alinea amb el que impulsa la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) de la Generalitat de Catalunya, en l'entorn del sistema universitari català, on la UB participa com a soci observador.

 
Valoració de l'article: 
No votes yet
Total votes: 0

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
SlideShare icon
YouTube icon
Mini logo CC

Copyright 2014 Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed
by CC BY 3.0

 

Mini logo UB CRAI-Unitat de Docència Arrow