Recopilació d’Apps en català: recursos digitals útils per a l'aprenentatge del vocabulari

El present article forma part d'una sèrie d'entrades al bloc del CRAI que estaran dedicades exclusivament a la presentació d'Apps lliures de cost dissenyades originalment en llengua catalana, o que entre les seves opcions d'idioma es troba el català. En aquesta ocasió recopilem cinc aplicacions dedicades precisament a l'aprenentatge de la nostra llengua oficial, oferint les seves descripcions i utilitats.

Realitzarem aquesta revisió de manera progressiva en complexitat, ja que iniciarem amb les Apps creades per a nens, seguint amb altres desenvolupades per a adolescents i joves, i finalment un diccionari per a consultes avançades.

En primer lloc presentem Tiny Flaix Cards, una App desenvolupada per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de Catalunya, enfocada a l'aprenentatge de vocabulari contextualitzat per a estudiants en procés d'alfabetització inicial. La ciència cognitiva ha dilucidat que un cop adquirit el principi alfabètic, comença una carrera per fixar paraules en el diccionari mental que posteriorment puguin ser recuperades com un tot. Per això és important desenvolupar la fluïdesa lectora a través de la via lèxica, la qual es beneficia d'exposicions significatives a diferents contextos lingüístics i discursius amb matisos lèxics específics.

Com podem observar en la Imatge 1a, hem descarregat l'App que rescata la flora i fauna catalana (Aventures en el bosc). La interfície d'inici ofereix també la descàrrega d'altres tres categories lèxiques: escola infantil, transport i animals de granja; no obstant això, totes segueixen la mateixa dinàmica de treball que passem a detallar. En ingressar a l'aplicació s'ofereixen dues opcions: les flashcards, que consisteixen en un treball de decisió sobre quina és la representació gràfica correcta d'una paraula (1b) i, posteriorment, quatre tipus d'activitats que es desenvolupen sobre la base dels conceptes apresos en aquell procés de decisió lèxica (1c). Entre elles s'expliquen tasques de traducció de les paraules treballades (del català a l'anglès, per exemple), de decisió sobre quin animal o planta pertanyen trossos d'imatges, i una sèrie d'activitats lúdiques basades en trencaclosques.

Segons el desenvolupador, aquesta App millora les habilitats de llenguatge del nen o nena, les d'atenció a través dels àudios que posen en evidència la correcta pronunciació de les paraules treballades, alhora que gaudeixen el procés d'aprenentatge donada la diversitat de temes i materials gràfics oferts.

En segon lloc, presentem l'App Milenbranca (2a) basada en el llibre "L'arbre refranyer: mil-en-branca", que recupera refranys i locucions populars característics de la cultura catalana. És ideal per treballar amb estudiants de segon cicle de primària, etapa en la qual l'alfabetització es troba consolidada. Atès que en aquesta etapa els esforços de l'ensenyament de la llengua materna a l'escola han d'estar posats en la interpretació dels textos, el treball lúdic amb els més de 900 refranys populars constitueix un recurs valuosíssim per treballar vocabulari contextualitzat, la pertinença sociocultural i la identitat territorial a través del llenguatge.

Es requereix subscripció a través d'un compte d'e-mail. En registrar-nos es mostra una llista d'usuaris que han obtingut les majors puntuacions en les activitats que l'App proposa (2b), dinàmica de competició que pot ser tinguda en compte pel docent com no. Al peu de la interfície trobem tres opcions: buscar jugador, partida aleatòria i partides pendents. Si optem per la segona, entrarem directament al desafiament de completar un refrany escollint entre quatre opcions, comptant amb 10 segons per participar en el repte (2c). En ser obligatòria la subscripció, és possible buscar usuaris que sapiguem que s'han registrat, per exemple, un/a company/a de classes amb qui jugar partides. Punxant la lupa del costat inferior esquerre (2b) podrem realitzar aquesta cerca per realitzar el desafiament en manera competició (2d).

En tercer lloc, presentem l'App Aparaulats. Aquesta aplicació és similar a la dinàmica del joc de taula anomenat Scrabble, al qual es lliuren 7 lletres per emplenar el tauler amb la quantitat més gran de paraules possibles, sigui de dreta a esquerra, de dalt a baix, o en diagonal (3c). Aquest joc posa a prova tant el diccionari mental, com l'habilitat de generar un tauler coherent, degut que totes les sèries de lletres ingressades en qualsevol direcció han de tenir entrada al diccionari, és a dir, han de ser paraules reals. Aquest joc d'estratègia està més enfocat a adolescents de segon cicle de primària, encara que amb major certesa resultarà desafiadora als estudiants d'educació secundària pel nivell de dificultat que ofereixen els reptes.

Com observem en la Imatge 3a, és necessari registrar-se o entrar utilitzant els comptes de Facebook o e-mail. En contextos d'aula és possible realitzar una partida de manera simultània amb un company o companya que també s'hagi registrat prèviament, i és possible mantenir diverses partides obertes al mateix temps i també jugar de manera asincrònica. Si cliquem en "Comença aquí" (3b) a l'extrem inferior esquerre iniciarem una nova partida, que pot predeterminar-se com a clàssica (a desenvolupar en el període de set dies) o ràpida (a desenvolupar en 5 minuts) i el tipus d'oponent (amics o persones aleatòries). A la mateixa imatge podem visualitzar la icona on es conserven les partides començades.

Depenent de la quantitat de paraules formades, la seva complexitat i el nombre de torns utilitzats per arribar a obtenir-les s'aniran adossant punts. Per exemple, si s'utilitzen totes les lletres en una mateixa jugada, s'obtindran 40 punts extra.

En quart lloc, presentem l'App Sopa de Lletres, un altre recurs digital per a estudiants en edats avançades d'escolarització amb la qual treballar vocabulari específic de cinc llengües diferents, d’entre elles el català (4a). L'App és útil per fixar les formes ortogràficament correctes d'escriure termes específics en llengua catalana, tal com a països, oficis, variables meteorològiques, d'entre altres categories temàtiques (4b).

La dinàmica del joc no és molt diferent de la sopa de lletres en format analògic: s'ha d'arrossegar el dit sobre la paraula un cop revelada (4c), encara que la seva utilitat radica en que és possible escollir els nivells de dificultat (fàcil, mitjà i difícil), adaptant-la als nivells educatius dels i les estudiants.

Finalment presentem un bonus track: El Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC), una aplicació d'instal·lació gratuïta on és possible consultar la normativa lèxica de la llengua catalana (5). L'aplicació ofereix una versió que s'actualitza automàticament cada vegada que s'ingressen i eliminen veus i normes ortogràfiques noves i antigues, respectivament.

Pot ser molt útil per a les activitats realitzades en l'App Aparaulats, ja que es pot consultar la correcció de les paraules formades en el tauler.

Valoració de l'article: 
No votes yet
Total votes: 0
Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
SlideShare icon
YouTube icon
Mini logo CC

Copyright 2014 Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed
by CC BY 3.0

 

Mini logo UB CRAI-Unitat de Docència Arrow