Assessorament en mobilitat i suport a l’aprenentatge

 

CAT

Al CRAI oferim a les persones amb necessitats especials un servei d’atenció al seu procés formatiu, amb tasques enfocades a l’assoliment d’aprenentatges sota el criteri d’equitat i igualtat d’oportunitats. Així, l’alumnat que disposi de la targeta acreditativa de discapacitat o de la notificació oficial d’incapacitat pot accedir a determinats beneficis, com ara consideracions especials respecte als préstecs i els seus terminis, la subrogació de la retirada de documents del CRAI o l’accés a programes d’integració.

Descobreix aquests beneficis accedint a goo.gl/yPu6uL

 

CAST

En el CRAI ofrecemos un servicio de atención para personas con necesidades especiales en su proceso formativo, con tareas enfocadas al logro de aprendizajes bajo el criterio de equidad e igualdad de oportunidades. Bajo esta premisa, los y las estudiantes que posean la tarjeta acreditativa de discapacidad o la notificación oficial de incapacidad pueden acceder a beneficios como consideraciones especiales respecto a los préstamos y sus plazos, o subrogar la retirada de documentos del CRAI, o el acceso a programas de integración.

Conoce estos beneficios accediendo a goo.gl/yPu6uL

 

ENG

The CRAI offers a learning support service for people with special needs, ensuring that they have the same opportunities as other students to achieve their academic goals. Students with a registered disability have access to a range of benefits, including special loan conditions and periods, loans through an authorized helper, and a variety of integration programmes.

Find out these benefits at goo.gl/yPu6uL

 

#somcrai

 

 

 

Valoració de l'article: 
No votes yet
Total votes: 0
Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
SlideShare icon
YouTube icon
Mini logo CC

Copyright 2014 Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed
by CC BY 3.0

 

Mini logo UB CRAI-Unitat de Docència Arrow