Apunts col·laboratius en el treball en línia

 

Des de la Unitat de Suport a la Docència del CRAI de la UB us presentem una recomanació molt eficient per a l'estudi i l'ensenyament durant aquest nou curs: els apunts col·laboratius!

Google Drive i One Drive són dos programes d'emmagatzematge en el Nùvol que permet generar documents de texts, fulls de càlcul, presentacions... sobre els quals es pot treballar de forma individual o grupal; permetent a diversos usuaris realitzar de manera simultània aportacions sobre un mateix document.

Són llavors dues eines virtuals molt interessants que ens permeten desenvolupar un treball col.laboratiu en xarxa; mitjançant l'intercanvi d'informacions i apunts, l'elaboració grupal de treballs... En aquest article destaquem la proposta de generar uns apunts col.laboratius sobre una assignatura o temari; mitjançant una construcció conjunta per part d'un grup d'estudiants d'un document que reculli i ampli, a partir del pla docent i la guia del professorat, els continguts de l'assignatura.

La idea, però, és anar més enllà de penjar els apunts de les classes perquè tothom tingui accés, sinó que, a partir d'ells, dividir rols i tasques i anar complementant-los amb fonts bibliogràfiques addicionals, continguts complementaris i interdisciplinaris. Durant el procés continu d’elaboració els alumnes revisen críticament la informació donada, cerquen noves fonts, comparen continguts, debaten sobre les diferents possibilitats i redefineixen i reelaboren contínuament el treball. Així, els continguts es van treballant de forma més vivencial i pràctica durant el mateix procés d'elaboració d’aquests per part de l'alumne, que esdevé agent actiu i protagonista del seu propi procés d'aprenentatge.

 A nivell de grup això afavoreix la cooperació, comunicació, solidaritat i cohesió; a més, permet generar uns apunts mes enriquits, complets i amb diferents punts de vista i perspectives que conflueixen i es complementen. El procés d'aprenentatge resulta més dinàmic, flexible, instantani i actiu, i la dimensió col·lectiva i col.laborativa trenca la tradicional solitud en l'estudi generant un espai de suport i resolució de dubtes.

Aquesta és una proposta molt interessant de cara tant a l'alumnat que vulgui donar una dimensió col.laborativa i compartida al seu aprenentatge com al professorat que vulgui fomentar els valors de treball col.laboratiu, cooperació, solidaritat, autogestió, autonomia, esperit crític, capacitat de negociació, gestió de conflicte, i interdependència en el seu alumnat.

Enllaços d’interès:

- Gonzalez, J. (2018) "Del libro de texto a los apuntes colaborativos en Google" Blog Princippia http://blog.princippia.com/2018/02/apuntes-colaborativos-gsuite-educacio...

En aquest  breu article els docents trobaran una proposta molt esquemàtica i resumida sobre la realització d'uns apunts col.laboratius per part dels alumnes de l'assignatura.

- Mora-Vicarioli, F. y Hooper-Simpson, C. (2016). "Trabajo colaborativo en ambientes virtuales de aprendizaje: Algunas reflexiones y perspectivas estudiantiles". Revista Electrónica Educare, 20(2), 1-26. doi: http://dx.doi.org/10.15359/ree.20-2.19

Aquest article més extens proposa un marc teòric i pedagògic per enquadrar la proposta, explicitant els beneficis i les possibilitats que ofereix, realitzant unes recomanacions metodològiques per la seva materialització i una anàlisi final de resultats en algunes experiències desenvolupades.

- M. M. Moya Fuentes; A. Bia Platas; M. M. Carrasco Andrino; R. P. Ñeco García; J. R. Pérez, Beltrán; A. Ramón Martín; M. T. Vaello López (2015) "Aplicación de herramientas de trabajo colaborativo a la docencia" XIII Jornades de xarxes de investigació en docència universitària, Universitat de Alacant. http://hdl.handle.net/10045/49205

Aquest article és una exposició de tres experiències docents (dos a la universitat i una a la secundària) basades en l’aprenentatge col.laboratiu a través d’eines virtuals; principalment Google Drive.

Valoració de l'article: 
No votes yet
Total votes: 0
Twitter icon
Instagram icon
YouTube icon
Mini logo CC

Copyright 2014 Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed
by CC BY 3.0

 

Mini logo UB CRAI-Unitat de Docència Arrow