Guia breu per transformar activitats docents presencials en activitats en línia

A causa de la nova crisi del Coronavirus, tots els espais docents han hagut de tancar les portes suspenent l’activitat acadèmica. Com a conseqüència, els centres recomanen utilitzar els recursos online de l’escola (com ara el campus virtual), per tal de facilitar tant als docents com als alumnes seguir amb l’aprenentatge. 

Per facilitar que l’activitat acadèmica no s’aturi, us presentem una guia per transformar activitats presencials en activitats online.

 

Classes teòriques

Les classes teòriques són les més utilitzades per part del professorat a les aules. Per substituir una classe magistral, podeu incorporar un petit treball individual amb la prèvia visualització d’un vídeo explicant el temari (normalment s’utilitza la presentació del temari amb una narració del professor de fons). El material audiovisual no ha de durar més de 20 minuts per assegurar l’atenció dels estudiants. 
Si el temari fos molt extens, es pot dividir en diferents blocs i gravar un vídeo per cada bloc. Aquests vídeos han de ser de 7-8 minuts com a màxim, i al final pot contenir un test o una microactivitat per comprovar que l’alumnat ha entès l’explicació. Han de ser activitats senzilles, amb la solució publicada al final de l’exercici perquè puguin comparar els resultats.

Una manera senzilla i gratuïta per la gravació del vídeo és utilitzar eines com vídeo tutorials, o gravació de la pantalla. Incorporar un foro de preguntes durant la visualització del vídeo pot facilitar la interacció amb l’alumnat.

Si el professorat no utilitza presentacions sinó llibres de text per realitzar la classe, poden començar amb la lectura d’una part del llibre de text que comporti uns 10 minuts. Continuar amb una activitat complementària per reforçar la lectura, per exemple realitzar cerca sobre un dels temes plantejats en el llibre de text. I finalment realitzar un test final de manera formativa (mai avaluant) per comprovar l’aprenentatge dels alumnes. En aquest cas el foro de preguntes també estaria recomanat.

 

Treballs en equip

Gràcies a les aplicacions com Skype o Hangouts poden contactar telemàticament amb els companys de classe i realitzar treballs en grup. Ara també ho poden fer dins de la plataforma del Campus Virtual, gràcies a la incorporació de l'eina de videoconferències BB Collaborate. La formació dels equips ho pot realitzar tant el professorat com els alumnes, posant una data límit.  A partir de les classes teòriques ja realitzades, es poden plantejar diferents temes relacionats per ampliar el temari amb el treball. És important habilitar un foro o una vida de contacte amb el tutor/coordinador del treball, per facilitar als estudiants la possibilitat d’expressar els seus dubtes.Per assegurar que tots els membres del grup treballen, cada dos/tres dies cada persona podria fer un resum del què ha realitzat fins al moment. El resultat final es pot presentar de manera online o amb un vídeo gravat amb mòbil i compartit al foro de preguntes.


Podeu trobar més informació sobre aquest article aquí:

https://innovacioneducativa.wordpress.com/2020/03/11/guia-breve-para-transformar-actividades-docentes-presenciales-en-actividades-online-por-motivo-del-coronavirus/
 

Valoració de l'article: 
No votes yet
Total votes: 3
Twitter icon
Instagram icon
YouTube icon
Mini logo CC

Copyright 2014 Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed
by CC BY 3.0

 

Mini logo UB CRAI-Unitat de Docència Arrow