El Podcasting. La ràdio digital aplicada a la docència universitària.

En aquests dies de confinament, neguits i introspecció moltes persones veiem trasbalsats els nostres hàbits laborals. Dintre de l’ampli i divers espectre d’activitats i persones treballadores de l’àmbit universitari moltes de les preocupacions que us ocupen tenen a veure probablement amb la projecció d’un futur més proper o més llunyà. D’aquesta manera cap de les treballadores de la universitat queda exempta de l’exercici de reflexionar sobre les maneres d’aprenentatge ajustades a les condicions que vindran.

En aquest article us proposem una reflexió introductòria sobre el podcasting, una eina àmpliament utilitzada per projectar, editar i divulgar continguts docents.
 

Qualsevol grup classe pot implementar un projecte de podcasting a l’aula. L’equip necessari esta a disposició de molts de nosaltres. Aquest equip consisteix en: un mínim equip d’enregistrament, connexió a Internet i una bona rauxa ben organitzada i conduïda per crear un programa que permeti produir, enregistrar i compartir les pròpies sessions radiofòniques amb uns costs i unes infraestructures mínimes.

Aquest procés orientat amb un sentit i dissenyat correctament proporcionarà el desenvolupament d’aprenentatges com els que enumerem a continuació:

  • Alfabetització digital i d’accés a la informació: Els alumnes hauran de saber què necessiten cercar i on poden ferho. Dintre i fora de la xarxa hauran de trobar els recursos necessaris. L’acompanyament i la reflexió sobre aquests processos serà un tema fonamental.
  • Alfabetització mediàtica: El grup haurà de prendre consciència pràctica dels processos implícits i explícits de muntatge i construcció del discurs tant quan a tècniques (escriptura de guions, locució i oralitat, composició dels continguts, ritme de muntatge) com quant a tecnologies (enregistraments de veu, ajustos tècnics mitjançant software, donar formats i composar amb maquines i programes).
     

El disseny de l’activitat composta de multitud d’altres tasques depèn del professorat, de la seva capacitat de gestió dels continguts i del grup així com del sentit que d’acord amb l’alumnat sàpiga donar a la producció del procés de radiodifusió digital (podcasting) D’acord amb això un seguit de factors hauran de ser promoguts pel docent compromés:

  • La temàtica a tractar ha de ser decidida conjuntament per tot el grup implicat. Aquest fet promourà la participació i la interacció del col·lectiu. D’aquesta manera s’ha de promoure el sentit de comunitat d’aprenentatge evitant fenòmens d’exclusió i d’autoexclusió.
  • És importantíssim l’apropiació de l’alumnat del conjunt de tasques i processos que permetran a cada membre del col·lectiu sentir l’autoria conjunta i individual del podcast que s’haurà construït.
  • Es molt útil la formació de grups petits que a la manera de equips puguin ocuparse de totes i cadascuna de les tasques i etapes necessàries per produir el podcast. Això permetrà que cada cèl·lula d’aprenents concentrin forces i hagin de compartir i experimentar entre cada membre del petit grup el rol i les obligacions pròpies de guionista, enregistrador, tècnic de so i locutor segons s’organitzin ells mateixos sota la tutoria del docent o l’equip docent.
  • Promoure la distribució per les xarxes socials a través d’eines com Soundcloud, implica la escolta i l’anàlisi del propi treball així com la revisió crítica sobre la producció d’un mateix i la dels companys. La posada en comú dels resultats tant com la possibilitat de oferirlos a un públic aliè al propi col·lectiu també és una experiència d’aprenentatge importantíssima dintre de la infoesfera on vivim com a societat feta de grups, comunitats i col·lectius.

 

Les fonts d’aquest article són:

https://www.aulaplaneta.com/2018/01/22/recursos-tic/podcasting-educacion-emisores-conocimientos/

https://asociacionpodcast.es/

https://www.npr.org/2018/11/15/662070097/starting-your-podcast-a-guide-for-students?t=1585641100867

Valoració de l'article: 
No votes yet
Total votes: 0
Twitter icon
Instagram icon
YouTube icon
Mini logo CC

Copyright 2014 Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed
by CC BY 3.0

 

Mini logo UB CRAI-Unitat de Docència Arrow