Avaluació en línia al Campus Virtual UB


El Campus Virtual UB posa a la vostra disposició un recull d'eines que us permetran adaptar el procés d'avaluació de les vostres assignatures a un entorn virtual. Per tal de poder dur a terme el procés d'avaluació seguint tots els procediments establerts, a continuació trobareu llistats tots els documents disponibles al web de la UB que necessiteu conéixer per tal de poder planificar-la correctament:


Així doncs, d'acord amb les recomanacions i recursos per a l'avaluació no presencial de la UB, us presentem un llistat amb les eines que ofereix la plataforma i les seves guies d'ús.
 

Qualificador

El Campus Virtual incorpora una eina que permet qualificar als alumnes de forma automàtica, sense necessitat de crear fulls de càlcul ni de fer complicades operacions matemàtiques. Només és necessari tenir clars quins ítems i/o activitats s'hauran de qualificar dins de l'assignatura i quin serà el valor de cadascun d'ells.

Seguidament, trobareu un seguit d'ajudes que hem preparat per tal que pugueu configurar-lo al vostre gust:

 

Qüestionari

Els qüestionaris són una activitat que permeten al professor disenyar i construir examens que incorporin molts tipus de preguntes, incloent preguntes d'opció múltiple, veritat-fals, resposta curta i arrossegament d'imatges i text. Aquestes preguntes es mantenen dis del Banc de preguntes i es poden re-utilitzar en diferents examens.


Tasca

Aquesta activitat proporciona un espai en el qual els estudiants poden enviar els seus treballs per a què els professors els qualifiquin i proporcionin una retroalimentació.

 

Webinars

A continuació trobareu un conjunt de vídeos on trobareu explicada molta informació relacionada amb l'avaluació al Campus Virtual.


Vídeos fets pel CRAI Docència

Vídeos fets per l'IDP-ICE

Estratègies docents en entorns no presencials

Recordeu també que durant el segon semestre del curs acadèmic 2019-20 es va engegar el projecte de Docència mixta des de RIMDA UB, i que podeu consultar el catàleg d’estratègies docents que es poden aplicar a entorns no presencials:

Valoració de l'article: 
No votes yet
Total votes: 0
Twitter icon
Instagram icon
YouTube icon
Mini logo CC

Copyright 2014 Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed
by CC BY 3.0

 

Mini logo UB CRAI-Unitat de Docència Arrow