Graph

312">

Programa per realitzar eixos cartesians i gràfics d'altres funcions matemàtiques. És una senzilla eina matemàtica que ens ajuda a dibuixar funcions i millorar la seva visualització. Es poden realitzar diferents operacions d'edició sobre el gràfic resultant. La interfície del programa mostra en la finestra principal un pla de coordenades (configurable) i al marge esquerre del monitor les diferents operacions que es van afegint. A més, Graph ens permet realitzar algunes operacions matemàtiques sobre les funcions, amb la qual cosa, no només podem trasnformar-les en un gràfic sinó que també es dóna la solució que, d'una altra manera, és més complicada i menys visual. Alhora, ofereix la possibilitat de copiar el gràfic obtingut i engarxar-lo en altres tipus de programes com editors d'imatge, de manera que es puguin afegir comentaris per a presentacions o explicacions de la matèria.

Graph

Material Complementari: 

Data llançament: 
2001
Llenguatge: 
GNU GPL
Català: 
No
Castellà: 
Si
Sistema Operatiu: 
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Idiomes principals: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
Twitter icon
Instagram icon
YouTube icon
Mini logo CC

Copyright 2014 Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed
by CC BY 3.0

 

Mini logo UB CRAI-Unitat de Docència Arrow