Actiu

316">

Aplicació per a la creació de gràfics i infografies d'informarció estadística de manera col·laborativa. Mitjançant aquesta aplicació web es poden compartir dades, representacions gràfiques, etc. Cada usuari pot pujar dades (textos, taules d'Excel) i després visualitzar-los de diverses maneres: mitjançant mapes, gràfics lineals, en forma d'arbre, tag clouds... Tant la informació com els gràfics que es creen, poden ser visualitzats per la resta d'usuaris. De la mateixa manera, podem navegar i realitzar cerques entre els milers de dades i gràfics creats per la resta de la comunitat d'usuaris. Els gràfics es poden emmagatzemar com a imatges, tot i que perden el seu contingut interactiu. Aquestes representacions permeten fer una idea de quin seria el resultat gràfic per a un determinat conjunt de dades, mesurant un possible desenvolupament de gràfics similars o crear-ne per a documents o presentacions estadístiques.

Many Eyes

Desenvolupador: 
IBM
Data llançament: 
2007
Llenguatge: 
Java, HTML
Tipus Llicència: 
Castellà: 
No
Sistema Operatiu: 
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Idiomes principals: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
315">

Mathway és una aplicació en línia que permet solucionar problemes matemàtics complexos de forma gratuïta. La principal diferència entre Mahway i qualsevol altra calculadora en línia és que cada resultat ve acompanyat d'una àmplia explicació de cadascun dels passos que s'han dut a terme per a resoldre els problemes. Es poden fer problemes de matemàtiques bàsiques, àlgebra, trigonometria i càlcul; per tant, una gran varietat i versatilitat en l'ajut a l'estudi.

Mathway

Material Complementari: 

Data llançament: 
2008
Llenguatge: 
Java, HTML
Tipus Llicència: 
Castellà: 
Si
Sistema Operatiu: 
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Idiomes principals: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
314">

Processador geomètric i algebraic. És un software de matemàtiques de font oberta i està dissenyat per a les classes de matemàtiques en l'ensenyament secundari però també és vàlid per a qualsevol persona que fa servir la geometria, àlgebra o càlcul. Combina una eina de geometria flexible i fàcil d'utilitzar amb l'entrada directa d'equacions i coordenades. Pot crear punts, vectors, segments, rectes, seccions còniques i molt més fent servir eines preconfigurades i utilitzant les variables dels vectors, números i punts. Està disponible en molts idiomes i recolzat per una gran comunitat d'usuaris i desenvolupadors. Requereix el programa Java Runtime Environment. 

GeoGebra

Material Complementari: 

Desenvolupador: 
Markus Hohenwarter
Data llançament: 
2001
Tipus Llicència: 
Català: 
Si
Castellà: 
Si
Sistema Operatiu: 
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
313">

Programa per generar gràfiques de funcions i dades en dues i tres dimensions. És compatible amb els sistemes operatius més populars (Linux, UNIX, UNIX, Windowa, Mac OS X,...). El programa permet produir els resultats directament en pantalla, així com en multitud de formats d'imatges com PNG, EPS, SVG, JPEG, etc. Es pot fer servir interactivament o per lotes (batch), fent servir scripts. Aquest programa té una gran base d'usuaris i està convenientment mantigut pels seus desenvolupadors. 

Gnuplot

Data llançament: 
1986
Tipus Llicència: 
Castellà: 
No
Sistema Operatiu: 
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Idiomes principals: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
312">

Programa per realitzar eixos cartesians i gràfics d'altres funcions matemàtiques. És una senzilla eina matemàtica que ens ajuda a dibuixar funcions i millorar la seva visualització. Es poden realitzar diferents operacions d'edició sobre el gràfic resultant. La interfície del programa mostra en la finestra principal un pla de coordenades (configurable) i al marge esquerre del monitor les diferents operacions que es van afegint. A més, Graph ens permet realitzar algunes operacions matemàtiques sobre les funcions, amb la qual cosa, no només podem trasnformar-les en un gràfic sinó que també es dóna la solució que, d'una altra manera, és més complicada i menys visual. Alhora, ofereix la possibilitat de copiar el gràfic obtingut i engarxar-lo en altres tipus de programes com editors d'imatge, de manera que es puguin afegir comentaris per a presentacions o explicacions de la matèria.

Graph

Material Complementari: 

Data llançament: 
2001
Llenguatge: 
GNU GPL
Català: 
No
Castellà: 
Si
Sistema Operatiu: 
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Idiomes principals: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
311">

Plataforma col·laborativa de creació d'imatges i vídeos interactius. Thinglink és una eina que permet transformar imatges en gràfics interactius mitjançant la inserció d'una sèrie de punts que contenen informació multimèdia. Aquesta aplicació en línea permet afegir a les imatges i als gràfics informació de qualsevol tipus (enllaços, textos, vídeos...). Per començar a treballar, cal pujar una imatge i editar-la. El registre es realitza a través d' un formulari o a través de Facebook o Twitter. 
 

ThingLink

Desenvolupador: 
ThingLink Inc.
Data llançament: 
2010
Tipus Llicència: 
Castellà: 
No
Sistema Operatiu: 
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Idiomes principals: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
310">

Programa per a la creació de videos en screencast. Screensat-o-matic és un registrador de pantalla gratuït que permet capturar i compartir pantalles de forma instantànea. La versió gratuïta ofereix la possibilitat d'eregistrar la pantalla completa o només una porció, alhora, que es parla a través del microfòn del oridnador. El compte professional conté opcions avançades com temps majors d'enregistrament i eines d'edició. Aquesta eina es pot descarregar o utilizar en línea.

Screencast-O-Matic

Material Complementari: 

Desenvolupador: 
Screencast-O-Matic
Tipus Llicència: 
Català: 
No
Castellà: 
No
Sistema Operatiu: 
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Idiomes principals: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
306">

Una gran base de dades de recursos oberts i gratuïts dissenyats, sobre tot, per a alumnes d'estudis superiors. En concret, Merlot és un catàleg de materials d'aprenentatge en línia, peer reviews, exercicis i comentaris d'usuaris, organitzats per matèries en comunitats de disciplines específicques i creades per ajudar l'equip docent a ampliar la seva instrucció. S'hi pot accedir de franc i conté, a dia d'avui, més de 14.000 recursos.

Merlot

Material Complementari: 

Tutorials Merlot

Desenvolupador: 
Merlot
Català: 
No
Castellà: 
No
Sistema Operatiu: 
Fase de Desenvolupament: 
Idiomes principals: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
305">

Repositori de materials i continguts educatius. Eduteka és una web llatinoamericana que es dedica a potenciar l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació aplicades a l'educació primària i secundària. A la seva secció d'Scratch han anat classificant i organitzant tot un seguit de recursos força interessants: tutorials, articles de fons sobre educació i programació, eines curriculars, possibles activitats, vídeos, etc. En general podem trobar bons materials. Val la pena fer-hi una ullada i tenir l'adreça a l'abast si hem de programar sessions de treball d'Scratch amb alumnes.

Eduteka

Desenvolupador: 
Eduteka
Tipus Llicència: 
Català: 
No
Castellà: 
Si
Sistema Operatiu: 
Autor: 
Boris Sánchez
Fase de Desenvolupament: 
Idiomes principals: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
304">

Repositori de recursos educatius. Una de les seves principals característiques, més enllà de l'opció de cerques que es poden realitzar a la seva base de dades, és que disposa de diferents accesos a pàgines de bases de dades internacionals tan importants com Europeana, Scribd i altres d'abast més general i ampli com el repositori de llibres Google Books i de recursos ràpids de coneixement com Wikipedia.

La Flor Finder

Desenvolupador: 
Ariadne Foundation i LACLO
Data llançament: 
2014
Català: 
No
Castellà: 
Si
Sistema Operatiu: 
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Idiomes principals: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet

Pages

Subscribe to RSS - Actiu
Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
SlideShare icon
YouTube icon
Mini logo CC

Copyright 2014 Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed
by CC BY 3.0

 

Mini logo UB CRAI-Unitat de Docència Arrow