Altres idiomes

190">

Plataforma de e-learning que proporciona tant cursos com creació d'un espai propi per a institucions. Udemy és una plataforma o mercat d'aprenentatge en línia. Similar als programes MOOC acadèmics. Proporciona una plataforma per a experts de qualsevol matèria per a crear cursos que poden ser tant oberts al públic com de pagament. Creació de plataformes a partir de 2 euros al mes. Multilingüe.

Udemy

Material Complementari: 

Desenvolupador: 
Udemy
Data llançament: 
2010
Tipus Llicència: 
Català: 
No
Castellà: 
Si
Sistema Operatiu: 
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
189">

Plataforma d'e-learning per a la creació de cursos en línia. Claroline és una plataforma d'aprenentatge (o LMS, Learning Management System) i groupware de codi obert. Permet a centenars d'institucions de tot el món (universitats, escoles, associacions, empreses, etc.) crear i administrar cursos i espais de col·laboració en línia.

Claroline

Material Complementari: 

Desenvolupador: 
Consortium Claroline
Data llançament: 
2007
Llenguatge: 
PHP
Tipus Llicència: 
Català: 
No
Castellà: 
Si
Autor: 
Université Catholique de Louvain (UCL), CERDE
Fase de Desenvolupament: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
187">

Eina visual de disseny de bases de dades. MySQL Workbench és una eina visual de disseny de bases de dades que integra desenvolupament de software, administració de bases de dades, disseny de bases de dades, creació i manteniment per al sistema de base de dades MySQL.

MySQL Workbench

Desenvolupador: 
Oracle Corporation
Data llançament: 
2005
Llenguatge: 
C++, C#, Objective-C (depen de la plataforma)
Català: 
No
Castellà: 
Si
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
186">

Servidor web d'HTTP. El servidor Apache es desenvolupa dins del projecte HTTP Server (httpd) de l'Apache Software Foundation. Presenta, entre altres característiques, missatges d'error altament configurables, bases de dades d'autenticació i negociació de continguts; per contrapartida, va ser criticat per la manca d'una interfície gràfica que ajudi a configurar-lo.

Apache HTTP Server

Desenvolupador: 
Apache Software Foundation
Data llançament: 
1995
Llenguatge: 
C
Tipus Llicència: 
Català: 
No
Castellà: 
Si
Sistema Operatiu: 
Autor: 
Robert McCool
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
178">

OneDrive (anteriorment SkyDrive, Microsoft SkyDrive, Windows Live SkyDrive i Windows Live Folders) és un servei d'allotjament d'arxius que va ser estrenat el 31 de febrer de 2014. Actualment, el servei ofereix 15 GB d'emmagatzematge gratuït, amb una grandària màxima per arxiu de 2 GB, si es puja a través de l'aplicació per a escriptori de OneDrive, o 300 MB, si es puja via web.[1][2][3] Es poden pujar fins a 5 arxius alhora de manera estàndard amb qualsevol navegador, i també es pot instal·lar una eina ActiveX que permet arrossegar un nombre il·limitat d'arxius directament des de l'Explorador de Windows. És accessible per la seva pàgina web des d'ordinadors i disposa d'aplicacions per Windows Phone, iOS i Android que permeten editar documents i fulls de càlcul.

Microsoft OneDrive

Material Complementari: 

Desenvolupador: 
Microsoft
Data llançament: 
2007
Tipus Llicència: 
Català: 
Si
Castellà: 
Si
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
176">

Plataforma en línia de serveis per a la creació, emmagatzematge i compartició d'arxius ofimàtics. Cada usuari compta amb 15 GB d'espai gratuït per emmagatzemar els seus arxius (capacitat ampliable mitjançant el servei de pagament). És accessible via web, des d'ordinador i dispossa d'aplicacions per a iOS i Android. Recentment s'ha publicat una aplicació per accedir des del navegador web Chrome amb més funcionalitats.

Google Drive

Material Complementari: 

      

Desenvolupador: 
Google Inc.
Data llançament: 
2010
Tipus Llicència: 
Català: 
Si
Castellà: 
Si
Autor: 
Autor test
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
172">

Sistema de dipòsit electrònic. DSpace emmagatzema, indexa, preserva i distribueix material digital de recerca. Permet modificar el format dels documents si ha quedat obsolet. Moltes institucions de recerca utilitzen DSpace com a repositori institucional o d'objectes d'aprenentatge, tesis electròniques, administració de registres electrònics, preservació digital i/o publicació. 

DSpace

Material Complementari: 

Desenvolupador: 
DuraSpace
Data llançament: 
2002
Llenguatge: 
Java
Tipus Llicència: 
Català: 
Si
Castellà: 
Si
Sistema Operatiu: 
Autor: 
MIT, HP Labs
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Idiomes principals: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
168">

Creador de mapes conceptuals. CmapTools permet crear mapes que incorporin fitxers adjunts o enllaços web. Ofereix moltes plantilles per a l'elaboració dels digrames però també permet importar imatges pròpies. La creació simultània és possible dur-la a terme en diferents pestanyes. Permet convidar col·laboradors, afegir comentaris i enviar els resultats per correu electrònic. Les creacions s'exporten com a imatge o PDF.

CmapTools

Desenvolupador: 
Florida Institute for Human and Machine Cognition (IHMC)
Llenguatge: 
Java
Tipus Llicència: 
Català: 
Si
Castellà: 
Si
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
163">

Generador de mapes conceptuals en un entorn col·laboratiu. Als aspectes propis de qualsevol eina de mapa d'idees (estructurar la matèria, establir relacions entre els coceptes de forma gràfica i senzilla, esquematitzar i fixar coneixements més fàcilment...) es poden afegir algunes avantatges específiques com el treball col·laboratiu (es poden crear grups al núvol simultàniament i des de diferents llocs com PC, telèfon mòbil, tablet, etc.); la possibilitat d'incorporar enllaços i documents. Pot representar una eina de treball motivadora per a  l'alumne, ja que proporciona un sistema de treball divertit i de joc.

MindMeister

Desenvolupador: 
MeisterLabs GmbH
Data llançament: 
2007
Tipus Llicència: 
Català: 
No
Castellà: 
Si
Sistema Operatiu: 
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
161">

Mindomo és un generador de mapes conceptuals. Els usuaris no registrats poden visualitzar mapes ja creats i guardar-ne tres més un projecte. Aquells qui ja estan registrats poden crear contingut i compartir-lo amb altres usuaris. Aquesta aplicació ofereix dues opcions: l'una destinada al món de la docència i l'altra a realitzar projectes de diversa temàtica en cooperació amb tercers. S'hi pot accedir des de qualsevol navegador. Hi ha una versió que permet treballar offlinesi es disposa també d'Adobe Air. Per tant, Mindomo és una bona eina d'estudi per la facilitat que ofereix en la creació de diagrames i esdevé també de gran utilitat per al món de l'empresa i per als desenvolupadors d'e-learning que desitgin incloure als seus cursos resums, documents adjunts o descarregables. Com a valor afegit, disposen d'un interessant bloc des d'on dinamitzen aquesta eina. 

Mindomo

Desenvolupador: 
Expert Software Applications srl
Data llançament: 
2007
Tipus Llicència: 
Català: 
No
Castellà: 
Si
Sistema Operatiu: 
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet

Pages

Subscribe to RSS - Altres idiomes
Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
SlideShare icon
YouTube icon
Mini logo CC

Copyright 2014 Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed
by CC BY 3.0

 

Mini logo UB CRAI-Unitat de Docència Arrow