Lloc Web

324">

Delicious és un marcador social, un servei de gestió d'adrecedes web. Permet guardar i recuperar les adreces d'interès en línea, també categoritzar-les amb etiquetes i compartir-les amb altres usuaris a través de les URL permanents que el lloc atorga a cada usuari i etiqueta. Posseeix un gran caràcter social, en tant que un cop es guarda un recurs (sigui de la naturalesa que sigui: webs, documents pdf, etc.) permet saber quina és la seva popularitat, mostrant el número de persones que han guardat el recurs entre els seus favorits i la paraula clau que li han donat. 

Delicious

Material Complementari: 

Tutorial delicious

Desenvolupador: 
Science, LLC.
Data llançament: 
2014
Llenguatge: 
Java, HTML
Tipus Llicència: 
Castellà: 
No
Sistema Operatiu: 
Autor: 
Joshua Schachter
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Idiomes principals: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
323">

Symbaloo és marcador social, eina molt pràctica per organitzar i classificar pàgines web. Aquesta aplicació permet crear un escriptori virtual molt complet i funcional, dissenyant diferents seccions segons la temàtica dels enllaços guardats. L'escriptori virtual facilita molt l'accés a la informació gràcies a la seva aparença clara i intuitiva. Permet compartir l'escriptori o fer-lo privat, la versió SymbalooEdu permet la connexió amb els alumnes. 
 

Symbaloo

Material Complementari: 

      

Desenvolupador: 
Symbaloo B.V.
Data llançament: 
2013
Llenguatge: 
Java, HTML
Castellà: 
No
Sistema Operatiu: 
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Idiomes principals: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
319">

Lector virtual de tot tipus de textos publicats en pàgines web. Funciona amb Google Chrome. També es troba l’aplicació per a telèfon mòbil que llegeix en veu alta el nom de trucades entrants i altres tipus de missatges. Alhora serveix de traductor i diccionari.

Announcify

Desenvolupador: 
Announcify
Tipus Llicència: 
Català: 
No
Castellà: 
No
Sistema Operatiu: 
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Idiomes principals: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
318">

Lector virtual de textos que utilitza la tecnologia Text-to-speech; inclou detecció automàtica de la llengua. Pot llegir textos en més de 50 idiomes. SpeakIT es pot emplear mentre s'estan realitzant altres tasques perquè es reprodueix simultàniament des del mateix navegador.

SpeakIT

Desenvolupador: 
Skechboy.com
Data llançament: 
2014
Tipus Llicència: 
Català: 
No
Castellà: 
Si
Sistema Operatiu: 
Autor: 
Trajche Petrov
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Idiomes principals: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
317">

Lector virtual de textos que utilitza la tecnologia Text-to-speech. Inclou 43 tipus diferents de veus i permet configurar les opcions de veu i velocitat. Els usuaris destaquen la fluïdesa en la lectura i la qualitat de la veu respecte d'altres aplicacions similars. Es troba com extensió de Google Chrome.

Select and Speak

Desenvolupador: 
iSpeech
Català: 
No
Castellà: 
No
Sistema Operatiu: 
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Idiomes principals: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
316">

Aplicació per a la creació de gràfics i infografies d'informarció estadística de manera col·laborativa. Mitjançant aquesta aplicació web es poden compartir dades, representacions gràfiques, etc. Cada usuari pot pujar dades (textos, taules d'Excel) i després visualitzar-los de diverses maneres: mitjançant mapes, gràfics lineals, en forma d'arbre, tag clouds... Tant la informació com els gràfics que es creen, poden ser visualitzats per la resta d'usuaris. De la mateixa manera, podem navegar i realitzar cerques entre els milers de dades i gràfics creats per la resta de la comunitat d'usuaris. Els gràfics es poden emmagatzemar com a imatges, tot i que perden el seu contingut interactiu. Aquestes representacions permeten fer una idea de quin seria el resultat gràfic per a un determinat conjunt de dades, mesurant un possible desenvolupament de gràfics similars o crear-ne per a documents o presentacions estadístiques.

Many Eyes

Desenvolupador: 
IBM
Data llançament: 
2007
Llenguatge: 
Java, HTML
Tipus Llicència: 
Castellà: 
No
Sistema Operatiu: 
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Idiomes principals: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
315">

Mathway és una aplicació en línia que permet solucionar problemes matemàtics complexos de forma gratuïta. La principal diferència entre Mahway i qualsevol altra calculadora en línia és que cada resultat ve acompanyat d'una àmplia explicació de cadascun dels passos que s'han dut a terme per a resoldre els problemes. Es poden fer problemes de matemàtiques bàsiques, àlgebra, trigonometria i càlcul; per tant, una gran varietat i versatilitat en l'ajut a l'estudi.

Mathway

Material Complementari: 

Data llançament: 
2008
Llenguatge: 
Java, HTML
Tipus Llicència: 
Castellà: 
Si
Sistema Operatiu: 
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Idiomes principals: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
314">

Processador geomètric i algebraic. És un software de matemàtiques de font oberta i està dissenyat per a les classes de matemàtiques en l'ensenyament secundari però també és vàlid per a qualsevol persona que fa servir la geometria, àlgebra o càlcul. Combina una eina de geometria flexible i fàcil d'utilitzar amb l'entrada directa d'equacions i coordenades. Pot crear punts, vectors, segments, rectes, seccions còniques i molt més fent servir eines preconfigurades i utilitzant les variables dels vectors, números i punts. Està disponible en molts idiomes i recolzat per una gran comunitat d'usuaris i desenvolupadors. Requereix el programa Java Runtime Environment. 

GeoGebra

Material Complementari: 

Desenvolupador: 
Markus Hohenwarter
Data llançament: 
2001
Tipus Llicència: 
Català: 
Si
Castellà: 
Si
Sistema Operatiu: 
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
313">

Programa per generar gràfiques de funcions i dades en dues i tres dimensions. És compatible amb els sistemes operatius més populars (Linux, UNIX, UNIX, Windowa, Mac OS X,...). El programa permet produir els resultats directament en pantalla, així com en multitud de formats d'imatges com PNG, EPS, SVG, JPEG, etc. Es pot fer servir interactivament o per lotes (batch), fent servir scripts. Aquest programa té una gran base d'usuaris i està convenientment mantigut pels seus desenvolupadors. 

Gnuplot

Data llançament: 
1986
Tipus Llicència: 
Castellà: 
No
Sistema Operatiu: 
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Idiomes principals: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
312">

Programa per realitzar eixos cartesians i gràfics d'altres funcions matemàtiques. És una senzilla eina matemàtica que ens ajuda a dibuixar funcions i millorar la seva visualització. Es poden realitzar diferents operacions d'edició sobre el gràfic resultant. La interfície del programa mostra en la finestra principal un pla de coordenades (configurable) i al marge esquerre del monitor les diferents operacions que es van afegint. A més, Graph ens permet realitzar algunes operacions matemàtiques sobre les funcions, amb la qual cosa, no només podem trasnformar-les en un gràfic sinó que també es dóna la solució que, d'una altra manera, és més complicada i menys visual. Alhora, ofereix la possibilitat de copiar el gràfic obtingut i engarxar-lo en altres tipus de programes com editors d'imatge, de manera que es puguin afegir comentaris per a presentacions o explicacions de la matèria.

Graph

Material Complementari: 

Data llançament: 
2001
Llenguatge: 
GNU GPL
Català: 
No
Castellà: 
Si
Sistema Operatiu: 
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Idiomes principals: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet

Pages

Subscribe to RSS - Lloc Web
Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
SlideShare icon
YouTube icon
Mini logo CC

Copyright 2014 Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed
by CC BY 3.0

 

Mini logo UB CRAI-Unitat de Docència Arrow