CRES Centre de Recursos per l'Ecologia Social

El Grup de Geògrafs per l’Ecologia Social (2GES) és un equip de recerca de la Universitat de Barcelona adscrit al Departament de Geografia Humana. Essencialment està format per geògrafs, tot i que des del moment de la seva constitució ha mantingut importants vincles de col·laboració amb altres especialistes, tal com biòlegs, enginyers, químics, metges, educadors i arquitectes-urbanistes.

L’equip està especialitzat en la recerca i aplicació de metodologies de participació ciutadana en el planejament urbà i ambiental, la qual cosa li ha permès coordinar recentment el procés d’elaboració de les auditories ambientals d’una sèrie de municipis de l’entorn metropolità de Barcelona. Un segon àmbit de treball del grup el conformen les implicacions socials de la contaminació, especialment aquelles que es deriven de la contaminació originada per les plantes de tractament finalista dels residus.

Així mateix, l’equip està treballant en els temes de l’educació ambiental i les relacions entre ciència i societat, i des de fa uns anys organitza seminaris on s’expliquen i debaten els projectes que desenvolupa. Des del 2003 2GES ha vingut consolidant les metodologies de recerca participativa aplicades al planejament urbà i ambiental adherint-se al International Science Shop Network. L’any 2005 va constituir un taller de la ciència (science shop) dedicat a les relacions socioambientals.

Twitter icon
Instagram icon
YouTube icon
Mini logo CC

Copyright 2014 Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed
by CC BY 3.0

 

Mini logo UB CRAI-Unitat de Docència Arrow