Doctorat Filosofia Contemporània

Objectius generals del programa (període docent i període d'investigació).

La finalitat del programa és formar investigadors competents en temes, autors i corrents del pensament filosòfic, tant des de la perspectiva de la història de les idees com des de l’interès per veure les possibilitats actuals del discurs filosòfic. La part de formació del programa podrà ser coberta pel màster de Pensament Contemporani o pel de Filosofia i Estudis Clàssics i el període de recerca se centrarà en la direcció i la realització de la tesi així com en alguns seminaris complementaris i específics de les línies de recerca del programa.

 

Requisits i criteris específics d'admissió als estudis de doctorat (període de recerca), així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.

La Comissió d'Estudis pot admetre estudiants procedents de màsters universitaris que no configurin la formació del programa. Per admetre aquests estudiants es tindrà en compte que els continguts dels estudis superats siguin afins o d'àmbits relacionats, i l’interès de l'estudiant a fer la recerca en una de les línies ofertes en el doctorat. Valoració de mèrits: currículum i expedient acadèmic de les titulacions cursades.

Twitter icon
Instagram icon
YouTube icon
Mini logo CC

Copyright 2014 Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed
by CC BY 3.0

 

Mini logo UB CRAI-Unitat de Docència Arrow