Geoimatge

GEOIMATGE inclou informació sobre diferents temes de Geografia, i són les imatges el seu principal fil conductor, ja siguin fotografies, o bé  mapes, gràfics o esquemes. En conjunt, es tracta de documentació docent procedent del Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional de la Universitat de Barcelona.
El propòsit de la creació de GEOIMATGE ha estat la conservació de materials docents i facilitar-ne la difusió mitjançant internet. Considerem molt més útil i eficient la seva lliure consulta, des de qualsevol lloc, que el seu abandó en calaixos condemnats a l’ostracisme.
El contingut de GEOIMATGE està composat per diversos documents, alguns dels quals prèviament s’han editat dins la Col·lecció Omado, del Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona.

Twitter icon
Instagram icon
YouTube icon
Mini logo CC

Copyright 2014 Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed
by CC BY 3.0

 

Mini logo UB CRAI-Unitat de Docència Arrow