Copyright

327">

StadiS és un programa d'utilitat per a tot aquell qui treballa amb l'estadística descriptiva. En uns segons es poden realitzar de forma automàtica i precisa diverses operacions per calcular els principals paràmetres que es poden precisar. Permet treballar amb una o dues variables (distribucions unidimensionals o bidimensionals), també inclou variables estadístiques qualitatives i quantitatives (discretes o contínues). Les diverses utilitats d'aquesta eina permeten a l'usuari realitzar diverses activitats, que el poden portar a plantejar i resoldre qualsevol problema d'estadística matemàtica. Alguna de les opcions que ofereix són la representació de gràfiques i diagrames, la possibilitat de guardar notes amb l'enunciat dels problemes o observacions, així com calcular els valors de numerosos coeficients.

StadiS

Desenvolupador: 
StadiS
Data llançament: 
2014
Llenguatge: 
HTML5, Flash
Tipus Llicència: 
Castellà: 
No
Sistema Operatiu: 
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Idiomes principals: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
326">

 

 

Testeach, abans anomenat Blendspace, és una eina en línia que permet agrupar diferents materials educatius per impartir classes virtuals. Testeach és una aplicació molt visual i senzilla d'utilitzar que permet curar continguts i crear lliçons integrant diferents recursos educatius. Consta d'un tauler que agrupa en un mateix suport vídeos, imatges, powerpoints...

Testeach

Material Complementari: 

Data llançament: 
2014
Tipus Llicència: 
Castellà: 
No
Sistema Operatiu: 
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Idiomes principals: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
325">

Sqworl és un marcador de pàgines web en línia. Aquesta eina guarda i mostra dins de la pròpia sessió les captures de pantalla de les webs que es volen marcar i organitzar. Permet crear múltiples grups en el compte. Sqworl és una eina útil que facilita la transmissió d'informació a través dels enllaços compartits.
 
 
 
 
 

Sqworl

Material Complementari: 

Tutorial Sqworl

Desenvolupador: 
Sqworl
Data llançament: 
2013
Llenguatge: 
Java, SVG i HTML5
Tipus Llicència: 
Castellà: 
No
Sistema Operatiu: 
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Idiomes principals: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
324">

Delicious és un marcador social, un servei de gestió d'adrecedes web. Permet guardar i recuperar les adreces d'interès en línea, també categoritzar-les amb etiquetes i compartir-les amb altres usuaris a través de les URL permanents que el lloc atorga a cada usuari i etiqueta. Posseeix un gran caràcter social, en tant que un cop es guarda un recurs (sigui de la naturalesa que sigui: webs, documents pdf, etc.) permet saber quina és la seva popularitat, mostrant el número de persones que han guardat el recurs entre els seus favorits i la paraula clau que li han donat. 

Delicious

Material Complementari: 

Tutorial delicious

Desenvolupador: 
Science, LLC.
Data llançament: 
2014
Llenguatge: 
Java, HTML
Tipus Llicència: 
Castellà: 
No
Sistema Operatiu: 
Autor: 
Joshua Schachter
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Idiomes principals: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
316">

Aplicació per a la creació de gràfics i infografies d'informarció estadística de manera col·laborativa. Mitjançant aquesta aplicació web es poden compartir dades, representacions gràfiques, etc. Cada usuari pot pujar dades (textos, taules d'Excel) i després visualitzar-los de diverses maneres: mitjançant mapes, gràfics lineals, en forma d'arbre, tag clouds... Tant la informació com els gràfics que es creen, poden ser visualitzats per la resta d'usuaris. De la mateixa manera, podem navegar i realitzar cerques entre els milers de dades i gràfics creats per la resta de la comunitat d'usuaris. Els gràfics es poden emmagatzemar com a imatges, tot i que perden el seu contingut interactiu. Aquestes representacions permeten fer una idea de quin seria el resultat gràfic per a un determinat conjunt de dades, mesurant un possible desenvolupament de gràfics similars o crear-ne per a documents o presentacions estadístiques.

Many Eyes

Desenvolupador: 
IBM
Data llançament: 
2007
Llenguatge: 
Java, HTML
Tipus Llicència: 
Castellà: 
No
Sistema Operatiu: 
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Idiomes principals: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
315">

Mathway és una aplicació en línia que permet solucionar problemes matemàtics complexos de forma gratuïta. La principal diferència entre Mahway i qualsevol altra calculadora en línia és que cada resultat ve acompanyat d'una àmplia explicació de cadascun dels passos que s'han dut a terme per a resoldre els problemes. Es poden fer problemes de matemàtiques bàsiques, àlgebra, trigonometria i càlcul; per tant, una gran varietat i versatilitat en l'ajut a l'estudi.

Mathway

Material Complementari: 

Data llançament: 
2008
Llenguatge: 
Java, HTML
Tipus Llicència: 
Castellà: 
Si
Sistema Operatiu: 
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Idiomes principals: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
311">

Plataforma col·laborativa de creació d'imatges i vídeos interactius. Thinglink és una eina que permet transformar imatges en gràfics interactius mitjançant la inserció d'una sèrie de punts que contenen informació multimèdia. Aquesta aplicació en línea permet afegir a les imatges i als gràfics informació de qualsevol tipus (enllaços, textos, vídeos...). Per començar a treballar, cal pujar una imatge i editar-la. El registre es realitza a través d' un formulari o a través de Facebook o Twitter. 
 

ThingLink

Desenvolupador: 
ThingLink Inc.
Data llançament: 
2010
Tipus Llicència: 
Castellà: 
No
Sistema Operatiu: 
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Idiomes principals: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
302">

Freecorder és una aplicació que permet baixar, editar i guardar vídeos i àudios des de qualsevol web. Permet descarregar i ordenar els arxius en el disc dur, convertir-los a altres formats, reproduir-los a través del seu reproductor FLV integrat, etc. També porta un sintonitzador de TV  i ràdio en línea. Freecorder s'incorpora al navegador Explorer o Firefox fàcilment.

Freecorder

Material Complementari: 

Desenvolupador: 
Applian Technologies Inc.
Data llançament: 
2014
Tipus Llicència: 
Castellà: 
No
Sistema Operatiu: 
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Idiomes principals: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
298">

 
 
 
 
 
 
 
 
Eina per a editar àudios en línia. L'editor d'àudio s'incorpora al navegador web descarregant un plugin. Permet tallar, mesclar, eliminar parts d'una pista, agregar efectes i filtres, millorar la qualitat i eliminar distorsions.  Es poden crear sons a partir de patrons d'àudio. El registre és necessari amb un compte Facebook, Google o Yahoo per tal de poder guardar els resultats. FileLab Audio Editor és una eina gratuïta  molt útil per a realitzar operacions d'edició d'àudio bàsqiues.

FileLab Audio Editor

Material Complementari: 

Desenvolupador: 
Ascensio System SIA
Data llançament: 
2014
Tipus Llicència: 
Castellà: 
No
Sistema Operatiu: 
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Idiomes principals: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet
297">

Eina per editar vídeos en línia. L'editor de vídeo s'incorpora al navegador amb la instal·lació d'un plugin. Els vídeos es carreguen amb facilitat  i l'editor permet tallar i unir vídeos, agregar transicions i efectes, afegir música o sons, etc.  El format final del arxiu dependrà del dispositiu que rebrà el vídeo. Aquest editor actualment només opera amb Windows. Eina gratuïta molt útil per a editar vídeos que no ocupin gran tamany. FileLab Video Editor requereix d'identificació amb compte Facebook, Google o Yahoo.

FileLab Video Editor

Material Complementari: 

Desenvolupador: 
Ascensio System SIA
Data llançament: 
2014
Tipus Llicència: 
Castellà: 
No
Sistema Operatiu: 
Plataforma: 
Fase de Desenvolupament: 
Idiomes principals: 
Versió gratuïta: 
Si
Valoració: 
No votes yet

Pàgines

Subscriure a RSS - Copyright
Twitter icon
Instagram icon
YouTube icon
Mini logo CC

Copyright 2014 Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed
by CC BY 3.0

 

Mini logo UB CRAI-Unitat de Docència Arrow